เนื่องจากระบบติดตาม online ได้มีการปรับปรุงระบบใหม่ กรุณาเข้าใช้งานระบบใหม่ได้ที่
cenproject.rid.go.th

linkดูข้อมูลย้อนหลัง
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2563