ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ย. 2561 เวลา 00:59:31]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบพร้อมคราด ขนาดไม่น้อยกว่า 180 แรงม้า จำนวน 8 คัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 78,400,000 78,400,000 78,400,000 78,400,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 26/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/04/2561 03/05/2561 21/05/2561 77,600,000 12/06/2561 77,600,000 บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/06/2561 78,000,000 78,000,000 77,600,000 77,600,000 99.49 100.00 100.00 100.00 100.00 28/08/2561
สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล รถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 8 คัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 26/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/04/2561 04/05/2561 17/05/2561 59,600,000 12/06/2561 59,600,000 บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/06/2561 59,600,000 59,600,000 59,600,000 59,600,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/08/2561
สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล รถบรรทุกทท้าย แบบ 10 ล้อ ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 58 คัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 187,200,000 187,200,000 187,200,000 187,200,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 26/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/04/2561 22/05/2561 12/06/2561 185,875,680 10/07/2561 185,875,680 บจก.แสงฟ้าอีซูซุเซลล์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/08/2561 187,200,000 187,200,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า จำนวน 8 คัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 54,400,000 54,400,000 54,400,000 54,400,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 04/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/04/2561 04/05/2561 24/05/2561 54,000,000 26/07/2561 54,000,000 บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/07/2561 54,400,000 54,400,000 54,000,000 54,000,000 99.26 100.00 100.00 100.00 100.00 11/09/2561
สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 8 คัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 26/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/04/2561 04/05/2561 21/05/2561 35,600,000 19/06/2561 35,600,000 บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/06/2561 35,600,000 35,600,000 35,600,000 35,600,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/08/2561
สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล รถบดล้อหนามขับพร้อมใบมีด ขนาด 20 ตัน จำนวน 8 คัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 116,000,000 116,000,000 116,000,000 116,000,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 26/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/04/2561 22/05/2561 08/06/2561 115,500,000 02/07/2561 115,500,000 บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/07/2561 116,000,000 116,000,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน จำนวน 4 คัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 26/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/04/2561 26/04/2561 22/05/2561 11,800,000 18/06/2561 11,800,000 บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/06/2561 12,000,000 12,000,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล รถบรรทุกน้ำ ขนาด 12,000 ลิตร จำนวน 8 คัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 32,000,000 32,000,000 32,000,000 32,000,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 26/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/05/2561 30/05/2561 04/06/2561 31,782,000 20/06/2561 31,782,000 บ.ท็อปเบสท์ มอเตอร์ เซลส์ จก. บจก.แสงฟ้าอีซูซุเซลล์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/06/2561 32,000,000 32,000,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบกว้าง ขนาดไม่น้อยกว่า 190 แรงม้า จำนวน 4 คัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 26/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/04/2561 02/05/2561 21/05/2561 25,800,000 19/06/2561 25,800,000 บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/06/2561 35,800,000 35,800,000 35,800,000 35,800,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/08/2561
สำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบพร้อมคราด ขนาดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 4 คัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)-โครงการไทยนิยมยั่งยืน งบประมาณอื่น ๆ 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 26/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/04/2561 02/05/2561 21/05/2561 47,980,000 19/06/2561 47,980,000 บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/06/2561 47,990,000 47,990,000 47,980,000 47,980,000 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 11/09/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 (1.1) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2 คัน ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,202,000 1,202,000 1,202,000 1,202,000 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 06/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2560 1,202,000 15/11/2560 1,202,000 หจก.สุริวงศ์กลการ บจก.สุขุมเซอร์วิส หจก.เชียงใหม่จักรวาลฯ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/05/2561 1,201,584 1,201,584 1,201,584 1,201,584 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 24/07/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 (2) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 3 คัน ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,046,000 4,046,000 4,046,000 4,046,000 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 09/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2560 4,046,000 16/11/2560 4,046,000 บจก.คงกิจแทรกเตอร์ หจก.เชียงใหม่จักรวาลฯ บจก.สุขุมเซอร์วิส ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/05/2561 2,766,348 2,766,348 2,766,348 2,766,348 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10/07/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 (8) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 1 ลำ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 08/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2560 3,500,000 13/11/2560 3,500,000 หจก.โชคเจริญเครื่องจักรกลแอนด์คอนสตรัคชั่น บจก.สุขุมเซอร์วิส ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/05/2561 3,466,355 3,466,355 3,466,355 3,466,355 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 24/07/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 (15) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 4 คัน ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 10,135,000 10,135,000 10,135,000 10,135,000 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 08/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/11/2560 23/11/2560 23/11/2560 10,135,000 27/12/2560 10,135,000 หจก.เชียงใหม่อีควิคเม้นท์ หจก.พรศุภวิชญ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/05/2561 7,837,880 7,837,880 7,837,880 7,837,880 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10/07/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 (1.6) กำจัดวัชพืช บริเวณประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง โครงการชลประทานเชียงใหม่ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 340,000 340,000 340,000 340,000 ป่าแดด เมือง เชียงใหม่ 10/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2560 340,000 25/12/2560 340,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/12/2560 339,695 339,695 339,695 339,695 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10/07/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 (1) รถบรรทุกกระบะเทท้าย แบบ 10 ล้อ ขนาดความจุกระบะ 10 ลูกบาศก์เมตร (Scoop End) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 4 คัน โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 15,600,000 15,600,000 15,600,000 15,600,000 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 24/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/12/2560 08/01/2561 24/01/2561 12,800,000 23/02/2561 12,800,000 บริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/02/2561 12,800,000 12,800,000 12,800,000 12,800,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 10/07/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 (8) รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2 คัน โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 15,600,000 15,600,000 15,600,000 15,600,000 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 24/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/12/2560 10/01/2561 24/01/2561 15,596,000 23/02/2561 15,596,000 บจก.โค้ว อินเตอร์ บิสซิเนส ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/02/2561 15,596,000 15,596,000 15,596,000 15,596,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 10/07/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 600 กิโลวัตต์(ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน แผนการใช้จ่ายเงิน งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 ยกยอดมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2561 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 07/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/10/2560 15/11/2560 26/12/2560 5,000,000 19/02/2561 5,000,000 บจก.แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/02/2561 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/08/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 สายไฟฟ้าทองแดงชนิดกลมแกนเดียว NYY หุ้มด้วยฉนวนพีวีซี แรงดันไฟฟ้าใช้งาน 450/750 โวลท์ 70 องศาเซลเซียส ตามมาตรฐาน มอก.11-2553(ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน แผนการใช้จ่ายเงิน งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 ยกยอดมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2561 ดำเนินการเอง 183,750 183,750 183,750 183,750 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 07/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/10/2560 15/11/2560 26/12/2560 145,000 19/02/2561 145,000 บจก.แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/02/2561 145,000 145,000 145,000 145,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/08/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 รถบรรทุกกระบะเหล็ก 10 ล้อ ติดตั้งเครน ขนาด 16 ตัน-เมตร (ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน แผนการใช้จ่ายเงิน งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 ยกยอดมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2561 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 07/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/10/2560 15/11/2560 26/12/2560 4,830,000 19/02/2561 4,830,000 บจก.แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/02/2561 4,830,000 4,830,000 4,830,000 4,830,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/08/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 รถลากจูง ขนาด 50 ตันพร้อมรถกึ่งพ่วงแบบพื้นระวางต่ำ (LOW BED SEMI TRAILER)(ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน แผนการใช้จ่ายเงิน งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 ยกยอดมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2561 ดำเนินการเอง 10,400,000 10,400,000 10,400,000 10,400,000 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 20/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/12/2560 19/01/2561 26/01/2561 9,000,000 23/02/2561 9,000,000 บจก.ท็อปเบสท์ มอเตอร์ เซลส์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/02/2561 9,000,000 9,000,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.11) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 2 คัน ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ท่าทอง เมือง พิษณุโลก 11/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/11/2560 1,202,000 16/11/2560 1,202,000 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง พิษณุโลกนครปิโตเลียม จำกัด ร้าน บี.เจ การยาง บ.เอเชีย ไทร์ย เซ็นเตอร์ จำกัด ส.ฮวดหลีแบตเตอรี่ 22/03/2561 1,198,022 1,198,022 1,198,022 1,198,022 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/04/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (3) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 4 คัน ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,700,000 5,700,000 5,700,000 5,700,000 ท่าทอง เมือง พิษณุโลก 03/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2560 5,700,000 24/11/2560 5,700,000 บ.คงกิจแทรคเตอร์ 1992 จำกัด,หจก.สินสหวัฒน์,หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง 15/01/2561 5,678,237 5,678,237 5,678,237 5,678,237 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/03/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (9) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 1 ลำ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ท่าทอง เมือง พิษณุโลก 11/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน สอบราคา 22/08/2560 07/09/2560 27/09/2560 3,000,000 20/11/2560 3,000,000 หจก.ศุภกิจซัพพลายหจก.ศุภกิจซัพพลาย พิษณุโลกนครปิโตเลียม จำกัด หจก. ส.สถาปนาเทรดดิ้ง อำนาจยนต์ 15/01/2561 2,987,678 2,987,678 2,987,678 2,987,678 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/02/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (16) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 5 คัน ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 8,203,000 8,203,000 8,203,000 8,203,000 ท่าทอง เมือง พิษณุโลก 14/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน สอบราคา 22/08/2560 07/09/2560 25/09/2560 8,203,000 22/11/2560 8,203,000 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง พิษณุโลกนครปิโตเลียม จำกัด หจก.เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ บ.เอเชีย ไทร์ย เซ็นเตอร์ จำกัด ส.ฮวดหลีแบตเตอรี่ ร้านยูโล ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/01/2561 8,109,098 8,109,098 8,109,098 8,109,098 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/08/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (1.37) กำจัดวัชพืชหน้าเขื่อนนเรศวร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 452,500 452,500 452,500 452,500 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 25/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2561 452,500 16/01/2561 452,500 ปตท. พิษณุโลกนครปิโตเลียม จำกัด ต้องประกาศจัดซื้อจ้างหลายครั้ง 01/02/2561 445,529 445,529 445,529 445,529 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/05/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (2) รถบรรทุกกระบะเทท้าย แบบ 10 ล้อ ขนาดความจุกระบะ 10 ลูกบาศก์เมตร (Scoop End) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 4 คัน โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 15,600,000 15,600,000 15,600,000 15,600,000 ท่าทอง เมือง พิษณุโลก 12/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/01/2561 05/02/2561 26/02/2561 12,600,000 12/03/2561 12,600,000 บ.ท็อปเบส์ทจำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 14/03/2561 12,600,000 12,600,000 12,600,000 12,600,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/06/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (9) รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 2 คัน โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 15,600,000 15,600,000 15,600,000 15,600,000 ท่าทอง เมือง พิษณุโลก 12/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/11/2560 22/12/2560 09/01/2561 15,596,000 30/01/2561 15,596,000 บ.พีพี เมกกะ ออโต้ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 06/02/2561 15,596,000 15,596,000 15,596,000 15,596,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 12/06/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 600 กิโลวัตต์(ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน แผนการใช้จ่ายเงิน งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 ยกยอดมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2561 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ท่าทอง เมือง พิษณุโลก 25/08/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/10/2560 23/11/2560 14/10/2560 5,000,000 05/02/2561 5,000,000 บ.แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/02/2561 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/09/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 สายไฟฟ้าทองแดงชนิดกลมแกนเดียว NYY หุ้มด้วยฉนวนพีวีซี แรงดันไฟฟ้าใช้งาน 450/750 โวลท์ 70 องศาเซลเซียส ตามมาตรฐาน มอก.11-2553(ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน แผนการใช้จ่ายเงิน งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 ยกยอดมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2561 ดำเนินการเอง 183,750 183,750 183,750 183,750 ท่าทอง เมือง พิษณุโลก 25/08/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/10/2560 23/11/2560 14/10/2560 145,000 05/02/2561 145,000 บ.แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/02/2561 145,000 145,000 145,000 145,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/09/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 รถบรรทุกกระบะเหล็ก 10 ล้อ ติดตั้งเครน ขนาด 16 ตัน-เมตร (ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน แผนการใช้จ่ายเงิน งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 ยกยอดมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2561 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ท่าทอง เมือง พิษณุโลก 25/08/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/10/2560 23/11/2560 14/10/2560 4,805,000 05/02/2561 4,805,000 บ.แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/02/2561 4,805,000 4,805,000 4,805,000 4,805,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/09/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 รถลากจูง ขนาด 50 ตันพร้อมรถกึ่งพ่วงแบบพื้นระวางต่ำ (LOW BED SEMI TRAILER)(ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน แผนการใช้จ่ายเงิน งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 ยกยอดมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2561 ดำเนินการเอง 10,400,000 10,400,000 10,400,000 10,400,000 ท่าทอง เมือง พิษณุโลก 25/08/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/12/2560 29/12/2560 16/01/2561 10,150,000 15/02/2561 10,150,000 บ.เอ.วี.เอ็น.มอเตอร์เวอคส์ ติดปัญหาอื่นๆ 22/02/2561 10,150,000 10,150,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 29/05/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 534. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณหน้าฝายสา จังหวัดน่าน เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 ท่าทอง เมือง พิษณุโลก 30/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/09/2560 3,700,000 12/12/2560 3,700,000 ปตท.ปตท.ปิโตเลียม พิษณุโลกนครปิโตเลียม จำกัด ร้าน บีเจการช่าง บ.เอเซียไทร์ย เจริญสมหวัง หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์ ร้าน ยูโล บ.เอเซียไทร์ย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เป็นงานที่แบ่งมาจาก โครงการชลประทานน่าน ได้งบประมาณมา 3,122,732 บาท เป็นงานที่ทำร่วมกับโครงการชลประทานน่าน รอเก็บงานต่อจากโครงการ 27/02/2561 3,699,974 3,699,974 3,699,974 3,699,974 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/08/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (1.12) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 จังหวัดขอนแก่น 1 คัน ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 27/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/11/2560 650,000 14/11/2560 650,000 หจก.ส.อุดมซัพพลาย ติดปัญหาอื่นๆ 08/12/2560 645,083 645,083 645,083 645,083 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 15/05/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (4) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 จังหวัดขอนแก่น 3 คัน ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,228,100 4,228,100 4,228,100 4,228,100 น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 27/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/11/2560 4,228,100 14/11/2560 4,228,100 หจก.ยนต์กิจกลการ,ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จก. หจก.ยนต์กิจกลการ ติดปัญหาอื่นๆ 08/12/2560 3,641,382 3,641,382 3,641,382 3,641,382 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/03/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (10) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 จังหวัดขอนแก่น 2 ลำ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 27/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/11/2560 4,000,000 15/11/2560 4,000,000 หจก.ยนต์กิจกลการ ติดปัญหาอื่นๆ 08/12/2560 3,834,996 3,834,996 3,834,996 3,834,996 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/03/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (17) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 จังหวัดขอนแก่น 4 คัน ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 8,195,600 8,195,600 8,195,600 8,195,600 น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 27/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/11/2560 8,195,600 14/11/2560 8,195,600 หจก.ส.อุดมซัพพลาย ติดปัญหาอื่นๆ 08/12/2560 6,560,315 6,560,315 6,560,315 6,560,315 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 15/05/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (1.60) กำจัดวัชพืช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โคกสะอาด เมือง อุดรธานี 26/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/11/2560 1,000,000 06/11/2560 1,000,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 999,800 999,800 999,800 999,800 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (1.86) กำจัดวัชพืชโดยเรือกำจัดวัชพืช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 17/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/12/2560 600,000 25/12/2560 600,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 599,838 599,838 599,838 599,838 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561 กำจัดวัชพืช, 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (1.94) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำแก่งละว้า โครงการชลประทานขอนแก่น ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 เมืองเพีย บ้านไผ่ ขอนแก่น 01/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/12/2560 400,000 25/12/2560 400,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 399,883 399,883 399,883 399,883 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (1.98) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำหนองกองแก้ว โครงการชลประทานขอนแก่น ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ศรีบุญเรือง ชนบท ขอนแก่น 01/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/12/2560 400,000 25/12/2560 400,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 399,883 399,883 399,883 399,883 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (3) รถบรรทุกกระบะเทท้าย แบบ 10 ล้อ ขนาดความจุกระบะ 10 ลูกบาศก์เมตร (Scoop End) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 จังหวัดขอนแก่น 4 คัน โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 15,600,000 15,600,000 15,600,000 15,600,000 น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 01/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/02/2561 19/03/2561 09/04/2561 14,360,000 30/04/2561 14,360,000 บ.ท๊อปเบสท์ มอเตอร์ เซลส์ จก. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/07/2561 14,360,000 14,360,000 14,360,000 14,360,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/07/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 (10) รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 จังหวัดขอนแก่น 2 คัน โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 15,600,000 15,600,000 15,600,000 15,600,000 น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 01/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/12/2560 09/01/2561 20/02/2561 15,594,000 07/06/2561 15,594,000 บ.โค้ว อินเตอร์ บิสซิเนส จก. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/06/2561 15,594,000 15,594,000 15,594,000 15,594,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 ซ่อมแซมคลังน้ำมันเชื้อเพลิง ฝ่ายวิศวกรรมที่ 3 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 จังหวัดขอนแก่น โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 22/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2561 1,200,000 27/03/2561 1,200,000 หจก.ยนต์กิจกลการ เชษฐชัยปิโตรเลียม หจก.สยามซีวิลซัพพลาย บ.ซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ทน้ำพองพัฒน์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/06/2561 1,190,690 1,190,690 1,190,689 1,190,689 100.00 1.00 100.00 100.00 100.00 21/08/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 ซ่อมแซมปรับปรุงโรงเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ฝ่ายเครื่องจักรกลรถขุดที่ 3 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 จังหวัดขอนแก่น โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 22/03/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2561 500,000 27/03/2561 500,000 บ.ซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ทน้ำพองพัฒน์ หจก.สยามซีวิลซัพพลาย 17/04/2561 498,721 498,721 498,721 498,721 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/07/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 600 กิโลวัตต์(ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน แผนการใช้จ่ายเงิน งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 ยกยอดมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2561 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 20/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/10/2560 20/11/2560 13/12/2560 5,000,000 13/03/2561 5,000,000 บ.แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จก. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/03/2561 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/09/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 สายไฟฟ้าทองแดงชนิดกลมแกนเดียว NYY หุ้มด้วยฉนวนพีวีซี แรงดันไฟฟ้าใช้งาน 450/750 โวลท์ 70 องศาเซลเซียส ตามมาตรฐาน มอก.11-2553(ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน แผนการใช้จ่ายเงิน งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 ยกยอดมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2561 ดำเนินการเอง 183,750 183,750 183,750 183,750 น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 20/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/10/2560 20/11/2560 13/12/2560 145,000 13/03/2561 145,000 บ.แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จก. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/03/2561 145,000 145,000 145,000 145,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/09/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 รถบรรทุกกระบะเหล็ก 10 ล้อ ติดตั้งเครน ขนาด 16 ตัน-เมตร (ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน แผนการใช้จ่ายเงิน งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 ยกยอดมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2561 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 20/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/10/2560 11/11/2560 13/12/2560 4,825,000 13/03/2561 4,825,000 บ.แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จก. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/07/2561 4,825,000 4,825,000 4,825,000 4,825,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/09/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 รถลากจูง ขนาด 50 ตันพร้อมรถกึ่งพ่วงแบบพื้นระวางต่ำ (LOW BED SEMI TRAILER)(ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน แผนการใช้จ่ายเงิน งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 ยกยอดมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2561 ดำเนินการเอง 10,400,000 10,400,000 10,400,000 10,400,000 น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 08/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/01/2561 30/01/2561 20/02/2561 8,950,000 14/03/2561 8,950,000 บ.ท็อปเบสท์ มอเตอร์ เซลส์ จก. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/07/2561 8,950,000 8,950,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.1) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา 3 คัน ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 11/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2560 4,800,000 17/11/2560 4,800,000 ร้านเฉลิมชัยอะไหล่ บ.สมเกียรติ ติดปัญหาอื่นๆ 08/12/2560 4,405,995 4,405,995 4,405,995 4,405,995 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/05/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (1.13) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา 3 คัน ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,255,000 1,255,000 1,255,000 1,255,000 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 20/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2560 1,255,000 17/11/2560 1,255,000 บ.สมเกียรติ ร้านเฉลิมชัยอะไหล่ ติดปัญหาอื่นๆ 07/12/2560 1,255,000 1,255,000 1,255,000 1,255,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/03/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (11) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา 1 ลำ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,650,000 3,650,000 3,650,000 3,650,000 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 08/09/2560 31/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2560 3,650,000 16/11/2560 3,650,000 ร้านเฉลิมชัยอะไหล่ บ.สมเกียรติ ติดปัญหาอื่นๆ 08/12/2560 3,543,295 3,543,295 3,543,295 3,543,295 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 29/05/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (18) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา 3 คัน ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 7,850,000 7,850,000 7,850,000 7,850,000 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 20/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2560 7,850,000 20/11/2560 7,850,000 ร้านเฉลิมชัยอะไหล่ บ.สมเกียรติ ติดปัญหาอื่นๆ 08/12/2560 7,810,400 7,810,400 7,810,400 7,810,400 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 12/06/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (4) รถบรรทุกกระบะเทท้าย แบบ 10 ล้อ ขนาดความจุกระบะ 10 ลูกบาศก์เมตร (Scoop End) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา 4 คัน โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 15,600,000 15,600,000 15,600,000 15,600,000 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 10/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/12/2560 18/01/2561 23/01/2561 12,760,000 24/04/2561 12,760,000 หจก. ดับเบิลยู อาร์ คอนชัมเมชั่น ติดปัญหาอื่นๆ 24/04/2561 12,760,000 12,760,000 12,760,000 12,760,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10/07/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 (11) รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา 2 คัน โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 15,600,000 15,600,000 15,600,000 15,600,000 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 10/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/12/2560 27/12/2560 05/01/2561 15,590,000 30/01/2561 15,590,000 บ. บิ๊ก ซันชายด์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 20/02/2561 15,590,000 15,590,000 15,590,000 15,590,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/06/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 600 กิโลวัตต์(ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน แผนการใช้จ่ายเงิน งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 ยกยอดมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2561 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 22/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/10/2560 20/11/2560 04/12/2560 5,000,000 09/02/2561 5,000,000 บ.แอดวานซ์ บิสิเนส โซลูชั่นเซอร์วิสเซล จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/02/2561 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/08/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 สายไฟฟ้าทองแดงชนิดกลมแกนเดียว NYY หุ้มด้วยฉนวนพีวีซี แรงดันไฟฟ้าใช้งาน 450/750 โวลท์ 70 องศาเซลเซียส ตามมาตรฐาน มอก.11-2553 (ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน แผนการใช้จ่ายเงิน งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 ยกยอดมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2561 ดำเนินการเอง 183,750 183,750 183,750 183,750 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 22/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/10/2560 20/11/2560 04/12/2560 145,000 09/02/2561 145,000 บ.แอดวานซ์ บิสิเนส โซลูชั่นเซอร์วิสเซล จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/02/2561 145,000 145,000 145,000 145,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/08/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 รถบรรทุกกระบะเหล็ก 10 ล้อ ติดตั้งเครน ขนาด 16 ตัน-เมตร (ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน แผนการใช้จ่ายเงิน งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 ยกยอดมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2561 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 22/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/10/2560 20/11/2560 04/12/2560 4,795,000 09/02/2561 4,795,000 บ.แอดวานซ์ บิสิเนส โซลูชั่นเซอร์วิสเซล จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/02/2561 4,795,000 4,795,000 4,795,000 4,795,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/08/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4 รถลากจูง ขนาด 50 ตันพร้อมรถกึ่งพ่วงแบบพื้นระวางต่ำ (LOW BED SEMI TRAILER0(ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน แผนการใช้จ่ายเงิน งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 ยกยอดมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2561 ดำเนินการเอง 10,400,000 10,400,000 10,400,000 10,400,000 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 08/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/12/2560 08/01/2561 19/01/2561 9,000,000 20/02/2561 9,000,000 บ.ท๊อปเบสท์มอเตอร์ เซลล์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ในขั้นตอนการจัดซ์้อจัดจ้าง เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 28/02/2561 9,000,000 9,000,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.14) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 จังหวัดลพบุรี 2 คัน ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,105,000 1,105,000 1,105,000 1,105,000 หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 01/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2560 1,105,000 10/11/2560 1,105,000 บ.เอ็นแอนด์เอ คอมเมอร์เซียลจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/12/2560 1,105,000 1,105,000 1,105,000 1,105,000 100.00 100.00 80.00 100.00 80.00 24/07/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (5) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 จังหวัดลพบุรี 4 คัน ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 04/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/10/2560 31/10/2560 09/11/2560 5,200,000 21/11/2560 5,200,000 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/12/2560 5,150,813 5,150,813 5,150,813 5,150,813 100.00 100.00 80.00 100.00 80.00 24/07/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (12) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 จังหวัดลพบุรี 2 ลำ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 01/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/11/2560 4,200,000 17/11/2560 4,200,000 หจก.แอมโก้ สแปร์พาร์ต ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/12/2560 4,111,565 4,111,565 4,111,565 4,111,565 100.00 100.00 80.00 100.00 80.00 24/07/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (19) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 จังหวัดลพบุรี 5 คัน ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 11,300,000 11,300,000 11,300,000 11,300,000 หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 04/08/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/10/2560 07/11/2560 14/11/2560 11,300,000 29/11/2560 11,300,000 หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/12/2560 11,297,459 11,297,459 11,297,459 11,297,459 100.00 100.00 80.00 100.00 80.00 24/07/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.146) กำจัดวัชพืชคลองทรายมูล โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 52,100 52,100 52,100 52,100 คลองนา เมือง ฉะเชิงเทรา 19/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/12/2560 52,100 25/12/2560 52,100 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 52,100 52,100 49,788 49,788 95.56 100.00 100.00 100.00 100.00 08/05/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.151) กำจัดวัชพืชคลอง 1 (ทรายมูล) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 247,500 247,500 247,500 247,500 หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 01/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2560 247,500 25/12/2560 247,500 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 247,500 247,500 247,108 247,108 99.84 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.153) กำจัดวัชพืชคลอง 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 01/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2560 200,000 25/12/2560 200,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 200,000 200,000 199,526 199,526 99.76 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.154) กำจัดวัชพืชคลอง 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 235,000 235,000 235,000 235,000 หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 01/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2560 235,000 25/12/2560 235,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 235,000 235,000 234,301 234,301 99.70 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.156) กำจัดวัชพืชแม่น้ำนครนายก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 225,000 225,000 225,000 225,000 หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 01/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2560 225,000 25/12/2560 225,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 225,000 225,000 224,826 224,826 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.157) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (เส้นทางรับเสด็จ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 01/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2560 900,000 25/12/2560 900,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 900,000 900,000 888,759 888,759 98.75 100.00 100.00 100.00 100.00 01/05/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.159) กำจัดวัชพืชคลองท่าเรือ-ท่าทองหลาง-วัดแจ้ง โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 140,900 140,900 140,900 140,900 ท่าทองหลาง บางคล้า ฉะเชิงเทรา 19/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 140,900 25/12/2560 140,900 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 140,900 140,900 139,307 139,307 98.87 100.00 100.00 100.00 100.00 08/05/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.165) กำจัดวัชพืชคลองต้นหมัน โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 30,600 30,600 30,600 30,600 บางซ่อน บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 19/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 30,600 25/12/2560 30,600 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 30,600 30,600 30,426 30,426 99.43 100.00 100.00 100.00 100.00 08/05/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.168) กำจัดวัชพืชคลองบางข้าว โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 39,800 39,800 39,800 39,800 บางหัก พานทอง ชลบุรี 19/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 39,800 25/12/2560 39,800 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 39,800 39,800 38,724 38,724 97.30 100.00 100.00 100.00 100.00 08/05/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.169) กำจัดวัชพืชคลองบางหัก โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 55,100 55,100 55,100 55,100 บางหัก พานทอง ชลบุรี 19/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 55,100 25/12/2560 55,100 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 55,100 55,100 54,520 54,520 98.95 100.00 100.00 100.00 100.00 08/05/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.170) กำจัดวัชพืชคลองหลอดยายคำ โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 61,300 61,300 61,300 61,300 บางหัก พานทอง ชลบุรี 19/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 61,300 25/12/2560 61,300 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 61,300 61,300 60,852 60,852 99.27 100.00 100.00 100.00 100.00 08/05/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.171) กำจัดวัชพืชคลองนาล่าง โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 24,500 24,500 24,500 24,500 บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 19/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 24,500 25/12/2560 24,500 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 24,500 24,500 22,128 22,128 90.32 100.00 100.00 100.00 100.00 08/05/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.172) กำจัดวัชพืชคลองบ้านโพธิ์ โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 24,500 24,500 24,500 24,500 บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 19/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 24,500 25/12/2560 24,500 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 24,500 24,500 21,808 21,808 89.01 100.00 100.00 100.00 100.00 08/05/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.176) กำจัดวัชพืชคลองชลประทานพานทอง โครงการชลประทานชลบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 192,000 192,000 192,000 192,000 พานทอง พานทอง ชลบุรี 22/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 192,000 25/12/2560 192,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/04/2561 192,000 192,000 166,921 166,921 86.94 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.180) กำจัดวัชพืชคลองชวดสามกอ โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 67,400 67,400 67,400 67,400 สิบเอ็ดศอก บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 19/10/2560 23/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 67,400 25/12/2560 67,400 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 67,400 67,400 66,703 66,703 98.97 100.00 100.00 100.00 100.00 08/05/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.181) กำจัดวัชพืชคลองบางไผ่-วังซุง โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 71,700 71,700 71,700 71,700 เสม็ดเหนือ บางคล้า ฉะเชิงเทรา 19/10/2560 23/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 71,700 25/12/2560 71,700 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 71,700 71,700 68,665 68,665 95.77 100.00 100.00 100.00 100.00 08/05/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.182) กำจัดวัชพืชคลองบางไผ่-วังเย็น โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 91,900 91,900 91,900 91,900 เสม็ดเหนือ บางคล้า ฉะเชิงเทรา 28/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 91,900 25/12/2560 91,900 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 91,900 91,900 88,791 88,791 96.62 100.00 100.00 100.00 100.00 08/05/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.186) กำจัดวัชพืชคลองนาบน โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 36,700 36,700 36,700 36,700 หนองบัว บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 19/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 36,700 25/12/2560 36,700 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 36,700 36,700 35,958 35,958 97.98 100.00 100.00 100.00 100.00 08/05/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.189) กำจัดวัชพืชแม่น้ำนครนายก กม.0+000 ถึง กม.33+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 256,000 256,000 256,000 256,000 หินตั้ง เมือง นครนายก 01/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 256,000 25/12/2560 256,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 256,000 256,000 244,440 244,440 95.48 100.00 100.00 100.00 100.00 08/05/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.191) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ (คลองบ่อ) กม.0+000 ถึง กม.3+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 หินตั้ง เมือง นครนายก 01/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 300,000 25/12/2560 300,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 300,000 300,000 299,962 299,962 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.195) กำจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่มหาราช 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 92,000 92,000 92,000 92,000 คลองน้อย บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 05/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2560 92,000 25/12/2560 92,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 92,000 92,000 91,326 91,326 99.27 100.00 100.00 100.00 100.00 08/05/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.196) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย-8 ซ้าย ตั้งแต่ กม.16+500 ถึง กม.31+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 245,000 245,000 245,000 245,000 คลองน้อย บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 01/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2560 245,000 25/12/2560 245,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 245,000 245,000 244,965 244,965 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 08/05/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.197) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ขวา - ป่าสัก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 50,000 50,000 50,000 50,000 คลองสะแก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 20/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2560 50,000 25/12/2560 50,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 50,000 50,000 47,550 47,550 95.10 100.00 100.00 100.00 100.00 08/05/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.202) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 11 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 31,000 31,000 31,000 31,000 จรเข้ร้อง ไชโย อ่างทอง 01/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2560 31,000 25/12/2560 31,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 31,000 31,000 30,503 30,503 98.40 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.203) กำจัดวัชพืชคลองชัยนาท-อยุธยา ตั้งแต่ กม.53+200 ถึง กม.67+310 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 310,000 310,000 310,000 310,000 ต้นโพธิ์ เมือง สิงห์บ 01/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2560 310,000 25/12/2560 310,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 310,000 310,000 309,516 309,516 99.84 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.204) กำจัดวัชพืชแม่น้ำป่าสัก โครงการชลประทานสระบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 580,000 580,000 580,000 580,000 หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 01/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2560 580,000 25/12/2560 580,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 580,000 580,000 548,735 548,735 94.61 100.00 100.00 100.00 100.00 08/05/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.205) กำจัดวัชพืชคลองระบายเลียบคลองชัยนาท - ป่าสัก ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 86,800 86,800 86,800 86,800 ท่าแค ท่าแค ลพบุรี 05/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2560 86,800 25/12/2560 86,800 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 86,800 86,800 86,795 86,795 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.206) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย ตั้งแต่ กม.0+000 ถึง กม.15+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 206,000 206,000 206,000 206,000 ท่างาม อินทร์บุรี สิงห์บุรี 01/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2560 206,000 25/12/2560 206,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 206,000 206,000 205,686 205,686 99.85 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.207) กำจัดวัชพืชคลองระพีพัฒน์สายใหญ่ กม.0+000 - กม.32+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 11/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2560 900,000 25/12/2560 900,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 900,000 900,000 892,627 892,627 99.18 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.210) กำจัดวัชพืชคลอง 1 ซ้าย - 1 ขวา นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 193,000 193,000 193,000 193,000 นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 01/08/2560 23/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2560 193,000 25/12/2560 193,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 193,000 193,000 192,899 192,899 99.95 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.213) กำจัดวัชพืช คลองระบาย ร.1ข.บางบาล 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 81,700 81,700 81,700 81,700 น้ำเต้า บางบาล พระนครศรีอยุธยา 03/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2560 81,700 25/12/2560 81,700 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 81,700 81,700 80,231 80,231 98.20 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561 กำจัดวัชพืช, 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.215) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 24 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 570,000 570,000 570,000 570,000 บางโขมด บ้านหมอ สระบุรี 20/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2560 570,000 25/12/2560 570,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 570,000 570,000 567,861 567,861 99.62 100.00 100.00 100.00 100.00 08/05/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.216) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 7 ซ้าย ตั้งแต่ กม.15+000 ถึง กม.19+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 80,000 80,000 80,000 80,000 บางคู้ ท่าวุ้ง ลพบุรี 01/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/12/2560 80,000 25/12/2560 80,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 80,000 80,000 79,994 79,994 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.217) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ซ้าย ลพบุรี(บางคู้) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 140,000 140,000 140,000 140,000 บางลี่ ท่าวุ้ง ลพบุรี 05/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/12/2560 140,000 25/12/2560 140,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 140,000 140,000 139,925 139,925 99.95 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.218) กำจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่ชัยนาท - ป่าสัก 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 588,000 588,000 588,000 588,000 บางลี่ ท่าวุ้ง ลพบุรี 05/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/12/2560 588,000 25/12/2560 588,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 588,000 588,000 586,653 586,653 99.77 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.224) กำจัดวัชพืชคลอง 1 ขวา - นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 267,000 267,000 267,000 267,000 ปากท่า ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 01/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/12/2560 267,000 25/12/2560 267,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 267,000 267,000 265,462 265,462 99.42 100.00 100.00 100.00 100.00 01/05/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.225) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำคลองเพรียว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 610,000 610,000 610,000 610,000 ปากเพรียว เมือง สระบุรี 15/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/12/2560 610,000 25/12/2560 610,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 610,000 610,000 607,480 607,480 99.59 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.226) กำจัดวัชพืชคลองระบายชัยนาท-ป่าสัก3 กม.0+000 ถึง กม.51+800 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 791,000 791,000 791,000 791,000 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 01/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/12/2560 791,000 25/12/2560 791,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 791,000 791,000 785,366 785,366 99.29 100.00 100.00 100.00 100.00 08/05/2561 กำจัดวัชพืช, 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.227) กำจัดวัชพืชแม่น้ำลพบุรี ส่วนบริหารจัดการน้ำ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 01/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/12/2560 1,000,000 25/12/2560 1,000,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 1,000,000 1,000,000 992,874 992,874 99.29 100.00 100.00 100.00 100.00 08/05/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.228) กำจัดวัชพืช คลองระบาย ร.1ข.บางบาล 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 124,900 124,900 124,900 124,900 พระขาว บางบาล พระนครศรีอยุธยา 03/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/12/2560 124,900 25/12/2560 124,900 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 124,900 124,900 123,960 123,960 99.25 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561 กำจัดวัชพืช, 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.229) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 14 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 169,000 169,000 169,000 169,000 โพธิ์สามต้น บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 16/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/12/2560 169,000 25/12/2560 169,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 169,000 169,000 165,432 165,432 97.89 100.00 100.00 100.00 100.00 08/05/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.235) กำจัดวัชพืชคลอง 1 ซ้าย - นครหลวง และคลองแยกซอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 170,000 170,000 170,000 170,000 หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 01/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/12/2560 170,000 25/12/2560 170,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 170,000 170,000 169,988 169,988 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 08/05/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.236) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ 4 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 หนองโดน หนองโดน สระบุรี 20/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/12/2560 300,000 25/12/2560 300,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 300,000 300,000 279,573 279,573 93.19 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.238) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ขวา-1 ซ้าย-4 ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก3 กม. 0+000 ถึง กม.8+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 109,000 109,000 109,000 109,000 หนองเมือง บ้านหมี่ ลพบุรี 01/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/12/2560 109,000 25/12/2560 109,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 109,000 109,000 108,578 108,578 99.61 100.00 100.00 100.00 100.00 08/05/2561 กำจัดวัชพืช, 0
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.275) กำจัดวัชพืชคลองระบายเขตจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 กระเสียว สามชุก สุพรรณบุรี 18/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 200,000 25/12/2560 200,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 200,000 200,000 199,592 199,592 99.80 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.276) กำจัดวัชพืชเขตจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 153,000 153,000 153,000 153,000 โคกช้าง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 12/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 153,000 25/12/2560 153,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 153,000 153,000 152,818 152,818 99.88 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.277) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 2 ขวา สามชุก 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 21,000 21,000 21,000 21,000 พลับพลาไชย อู่ทอง สุพรรณบุรี 06/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 21,000 25/12/2560 21,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 21,000 21,000 19,187 19,187 91.37 100.00 100.00 100.00 100.00 08/05/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.278) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ขวา สามชุก 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 26,000 26,000 26,000 26,000 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 06/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 26,000 25/12/2560 26,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 26,000 26,000 23,769 23,769 91.42 100.00 100.00 100.00 100.00 08/05/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.279) กำจัดวัชพืช ฝ่ายส่งน้ำที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 136,000 136,000 136,000 136,000 ดอนปรู ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 04/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 136,000 25/12/2560 136,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 136,000 136,000 135,950 135,950 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.280) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 4 ขวา สามชุก 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 98,000 98,000 98,000 98,000 ตลิ่งชัน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 06/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 98,000 25/12/2560 98,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 98,000 98,000 97,717 97,717 99.71 100.00 100.00 100.00 100.00 08/05/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.281) กำจัดวัชพืช ฝ่ายส่งน้ำที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 160,000 160,000 160,000 160,000 นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 04/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 160,000 25/12/2560 160,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 160,000 160,000 159,715 159,715 99.82 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.282) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1ซ้าย - 3 ซ้าย - 1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 210,000 210,000 210,000 210,000 บางตะเคียน สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 10/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 210,000 25/12/2560 210,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 210,000 210,000 204,382 204,382 97.32 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.283) กำจ้ดวัชพืชคลองส่งน้ำ 2ซ้าย-1ขวา กม.7+800-24+540 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 บางปลาม้า,บ้านแหลม,บางใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี 10/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 200,000 25/12/2560 200,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 200,000 200,000 198,215 198,215 99.11 100.00 100.00 100.00 100.00 01/05/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.284) กำจ้ดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1ขวา-2ซ้าย-1ขวา กม.0+020-10+420 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 บางปลาม้า,วัดดาว,บางใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี 10/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 100,000 25/12/2560 100,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 100,000 100,000 97,154 97,154 97.15 100.00 100.00 100.00 100.00 08/05/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.285) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย - 1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 230,000 230,000 230,000 230,000 บางพลับ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 10/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 230,000 25/12/2560 230,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 230,000 230,000 228,908 228,908 99.53 100.00 100.00 100.00 100.00 08/05/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.286) กำจัดวัชพืชหน้าบานระบายเขื่อนเจ้าพระยา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,376,200 3,376,200 3,376,200 3,376,200 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 01/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 3,376,200 25/12/2560 3,376,200 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 3,376,200 3,376,200 3,375,975 3,375,975 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 08/05/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.287) กำจัดวัชพืชคลองระบายเขตจังหวัดชัยนาท โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท 18/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 200,000 25/12/2560 200,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 200,000 200,000 199,579 199,579 99.79 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.288) กำจัดวัชพืช ฝ่ายส่งน้ำที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 บ้านสระ สามชุก สุพรรณบุรี 04/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 250,000 25/12/2560 250,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 250,000 250,000 249,742 249,742 99.90 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.289) กำจัดวัชพืชในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 01/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 500,000 25/12/2560 500,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 500,000 500,000 499,398 499,398 99.88 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.290) กำจัดวัชพืช เขตจังหวัดสิงห์บุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ประศุก อินทร์บุรี สิงห์บุรี 12/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 400,000 25/12/2560 400,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 400,000 400,000 399,814 399,814 99.95 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.291) กำจัดวัชพืช แม่น้ำน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี 01/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/12/2560 600,000 25/12/2560 600,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 600,000 600,000 599,598 599,598 99.93 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.292) กำจัดวัชพืช บริเวณด้านท้ายทาง-ระบายน้ำล้นเขื่อนทับเสลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 448,000 448,000 448,000 448,000 ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 04/10/2560 25/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 448,000 27/12/2560 448,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/12/2560 448,000 448,000 443,892 443,892 99.08 100.00 100.00 100.00 100.00 08/05/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.293) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 3 ขวา สามชุก 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 29,000 29,000 29,000 29,000 ไร่รถ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 06/10/2560 23/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 29,000 25/12/2560 29,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/12/2560 29,000 29,000 27,410 27,410 94.52 100.00 100.00 100.00 100.00 08/05/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.294) กำจัดวัชพืชคลอง 1 ซ้าย - 1 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 220,000 220,000 220,000 220,000 วังยาง,ดอนมะสังข์,ดอนตาล,โคกคราม โพธิ์พระยา สุพรรณบุรี 10/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 220,000 25/12/2560 220,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 220,000 220,000 217,824 217,824 99.01 100.00 100.00 100.00 100.00 08/05/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.295) กำจัดวัชพืช เขตจังหวัดชัยนาท โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 สรรพยา สรรพยา ชัยนาท 12/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 500,000 25/12/2560 500,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 500,000 500,000 499,529 499,529 99.91 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.296) กำจัดวัชพืชแม่น้ำสุพรรณ เหนือ ปตร.ท่าโบสถ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชัยนาท 18/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 500,000 25/12/2560 500,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 500,000 500,000 499,724 499,724 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.297) กำจัดวัชพืช ฝ่ายส่งน้ำที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 320,000 320,000 320,000 320,000 สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี 04/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 320,000 25/12/2560 320,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 320,000 320,000 319,921 319,921 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.298) กำจัดวัชพืช คลองระบาย 6 ขวา แม่น้ำน้อย 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 สิงห์ บางระจัน สิงห์บุรี 01/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 200,000 25/12/2560 200,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/12/2560 200,000 200,000 199,796 199,796 99.90 100.00 100.00 100.00 100.00 24/04/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.301) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ขวา 5 ขวา สามชุก 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 49,000 49,000 49,000 49,000 หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 06/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 49,000 25/12/2560 49,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 49,000 49,000 46,597 46,597 95.10 100.00 100.00 100.00 100.00 08/05/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.302) กำจัดวัชพืชในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หาดท่าเสา เมืองชัยนาท ชัยนาท 15/09/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 500,000 25/12/2560 500,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 500,000 500,000 496,252 496,252 99.25 100.00 100.00 100.00 100.00 08/05/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.303) กำจัดวัชพืชแม่น้ำน้อยด้านเหนือ ปตร.ยางมณี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 องครักษ์ โพธิ์ทอง อ่างทอง 01/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 600,000 25/12/2560 600,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 600,000 600,000 597,153 597,153 99.53 100.00 100.00 100.00 100.00 08/05/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (1.304) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 อ่า่งแก้ว โพธิ์ทอง อ่างทอง 01/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2560 200,000 25/12/2560 200,000 ปตท. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2560 200,000 200,000 199,732 199,732 99.87 100.00 100.00 100.00 100.00 08/05/2561 กำจัดวัชพืช,
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (5) รถบรรทุกกระบะเทท้าย แบบ 10 ล้อ ขนาดความจุกระบะ 10 ลูกบาศก์เมตร (Scoop End) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 จังหวัดลพบุรี 9 คัน โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 35,100,000 35,100,000 35,100,000 35,100,000 หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 29/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/03/2561 02/03/2561 20/03/2561 33,660,000 30/03/2561 33,660,000 บ. ท็อปเบส์ท จำกัด 10/04/2561 33,660,000 33,660,000 33,660,000 33,660,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/06/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 (12) รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 จังหวัดลพบุรี 4 คัน โครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 31,200,000 31,200,000 31,200,000 31,200,000 หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 29/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/12/2560 19/01/2561 22/02/2561 31,188,000 23/05/2561 31,188,000 บริษัท โค้ว อินเตอร์ บิสซิเนส จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2561 31,188,000 31,188,000 31,188,000 31,188,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/07/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 600 กิโลวัตต์(ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน แผนการใช้จ่ายเงิน งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 ยกยอดมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2561 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 07/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/10/2560 29/11/2560 29/11/2560 5,000,000 15/02/2561 5,000,000 บ.แอดวานซ์ฯ จก. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/02/2561 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 28/08/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 สายไฟฟ้าทองแดงชนิดกลมแกนเดียว NYY หุ้มด้วยฉนวนพีวีซี แรงดันไฟฟ้าใช้งาน 450/750 โวลท์ 70 องศาเซลเซียส ตามมาตรฐาน มอก.11-2553(ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน แผนการใช้จ่ายเงิน งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 ยกยอดมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2561 ดำเนินการเอง 183,750 183,750 183,750 183,750 หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 07/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/10/2560 29/11/2560 29/11/2560 145,000 15/02/2561 145,000 บ.แอดวานซ์ฯ จก. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/02/2561 145,000 145,000 145,000 145,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 28/08/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 รถบรรทุกกระบะเหล็ก 10 ล้อ ติดตั้งเครน ขนาด 16 ตัน-เมตร (ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน แผนการใช้จ่ายเงิน งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 ยกยอดมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2561 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 07/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/10/2560 29/11/2560 29/11/2560 4,775,000 15/02/2561 4,775,000 บ.แอดวานซ์ฯ จก. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/02/2561 4,775,000 4,775,000 4,775,000 4,775,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 28/08/2561
สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 รถลากจูง ขนาด 50 ตันพร้อมรถกึ่งพ่วงแบบพื้นระวางต่ำ (LOW BED SEMI TRAILER)(ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน แผนการใช้จ่ายเงิน งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 ยกยอดมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินทุนหมุนเวียน 2561 งานผูกพันเดิม 2559 2561 ดำเนินการเอง 10,400,000 10,400,000 10,400,000 10,400,000 หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 07/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/12/2560 18/01/2561 07/02/2561 9,000,000 15/03/2561 9,000,000 บริษัท วีก้า อินเตอร์เทรด จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 26/03/2561 9,000,000 9,000,000