ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 21:31:25]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-1L-1L (ฝั่งขวา) สถานีสูบน้ำ P.2 ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 0.533 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 900,000 01/02/2562 630,000 60 18/02/2562 15/02/2562 18/04/2562 บริษัทเอกเมืองยศ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-1L-1R (ฝั่งขวา) สถานีสูบน้ำ P.2 ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1.530 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,500,000 08/02/2562 1,188,994 60 25/02/2562 22/02/2562 25/04/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-1L-2R (ฝั่งขวา) สถานีสูบน้ำ P.2 ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1.215 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 11/02/2562 928,994 60 26/02/2562 22/02/2562 26/04/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-1L-2R-1L (ฝั่งขวา) สถานีสูบน้ำ P.2 ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 0.785 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,300,000 08/02/2562 688,998 60 28/02/2562 26/02/2562 28/04/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-2L-1L (ฝั่งขวา) สถานีสูบน้ำ P.2 ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 0.976 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,600,000 12/02/2562 798,999 60 26/02/2562 22/02/2562 26/04/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-4L-1L (ฝั่งขวา) สถานีสูบน้ำ P.2 ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1.432 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,300,000 11/02/2562 1,115,998 60 26/02/2562 22/02/2562 26/04/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-5L-1R (ฝั่งขวา) สถานีสูบน้ำ P.2 ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 2.202 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,600,000 12/02/2562 1,595,996 60 01/03/2562 27/02/2562 29/04/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-5L-2R-1R (ฝั่งขวา) สถานีสูบน้ำ P.2 ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 0.564 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 900,000 01/02/2562 650,997 60 18/02/2562 15/02/2562 18/04/2562 บริษัทเอกเมืองยศ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-5L-2R-1L (ฝั่งขวา) สถานีสูบน้ำ P.2 ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1.455 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,400,000 12/02/2562 1,138,994 60 01/03/2562 27/02/2562 29/04/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-7R-1R (ฝั่งขวา) สถานีสูบน้ำ P.2 ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1.227 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,000,000 08/02/2562 983,998 60 28/02/2562 26/02/2562 28/04/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองสาย MC-1L สถานีสูบน้ำ PR2 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 2.300 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,700,000 12/02/2562 2,613,994 60 01/03/2562 28/02/2562 29/04/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองสาย MC-1R สถานีสูบน้ำ PR2 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 2.720 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,400,000 12/02/2562 2,015,989 60 01/03/2562 28/02/2562 29/04/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองสาย MC-2R สถานีสูบน้ำ PR2 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 2.300 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,700,000 12/02/2562 1,669,000 60 01/03/2562 28/02/2562 29/04/2562 หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองสาย MC สถานีสูบน้ำ PR2 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 8.560 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 13,400,000 13/02/2562 6,277,000 60 26/02/2562 25/02/2562 26/04/2562 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.8) แก้มลิงห้วยงิ้ว(ส่วนที่ 3) พร้อมอาคารประกอบ (คบ.ชีล่างและเซบายล่าง) ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,000,000 26/02/2562 993,997 120 18/03/2562 17/03/2562 15/07/2562 หจก.อุบลพูนทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (32) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านธาตุลุ่ม (คบ.ชีล่างและเซบายล่าง) ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 25,000,000 25/12/2561 11,980,665 180 11/01/2562 09/01/2562 11/01/2562 ฟอเรลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.172.33) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา กุดปลาขาว พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,000,000 21/01/2562 2,435,947 120 11/02/2562 12/02/2562 11/06/2562 หจก.อุบลพูลทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.172.34) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองกุดเวียน พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,000,000 21/01/2562 1,798,654 120 11/02/2562 12/02/2562 11/06/2562 หจก.ดีดีซีวิลเอ็นเจียเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง (1.4) แก้มลิงกุดโพธิ์ พร้อมอาคารประกอบ (คบ.ชีล่างและเซบายล่าง) ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,600,000 27/02/2562 2,640,782 120 18/03/2562 19/03/2562 16/07/2562 หจก.อุบลพูนทรัพย์
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-2R , 2MC-4R และ 2MC-2L-2R (ฝั่งขวา) สถานีสูบน้ำ P.2 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 10,177,000 19/09/2561 6,559,343 60 06/10/2561 06/10/2561 04/12/2561 บริษัท ส.สิทธิโชคการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-9R , 2MC-10R , 2MC-11R และ 2MC-6L-1R (ฝั่งขวา) สถานีสูบน้ำ P.2 งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 11,515,000 18/09/2561 6,571,000 60 05/10/2561 05/10/2561 03/12/2561 หจก.เอพีมาสเตอร์แปลน

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)3 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 29 ครั้ง