ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 23:00:37]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ (27) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบางกำปรัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 1 จังหวัดกระบี่ ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 28/01/2562 466,890 90 14/03/2562 13/03/2562 11/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนูเพียรการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ ปรับปรุงถนนบนสันเขื่อนและบริเวณอาคารที่ทำการ อ่างเก็บน้ำบางกำปรัด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่ ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ระยะทาง 1.008 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,850,000 09/12/2561 2,109,841 60 28/12/2561 02/01/2562 27/03/2562 บริษัท อินทัช 2555 จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ ปรับปรุงถนนบนสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำคลองหยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ระยะทาง 0.275 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,350,000 15/11/2561 669,999 60 28/12/2561 02/12/2561 25/02/2562 หจก.สยามวิชาวุฒิกร
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ ปรับปรุงถนนบนสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยลึก โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ระยะทาง 0.250 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,200,000 21/11/2561 710,000 60 28/12/2561 02/01/2562 25/02/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่พืชผล
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ ปรับปรุงถนนภายในฝายคลองน้ำแดง จังหวัดกระบี่ ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ระยะทาง 0.750 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,000,000 29/10/2561 1,434,996 90 23/12/2561 24/12/2561 22/03/2562 บริษัท โชคคอนกรีต จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ ปรับปรุงถนนบำรุงรักษาแนวท่อส่งน้ำสาย RMP,1L-RMP อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่ ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ระยะทาง 3.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 15,000,000 28/11/2561 7,169,995 90 09/01/2562 10/01/2562 08/04/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคบัญชาการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ (7) อ่างเก็บน้ำห้วยหลา ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 14,000,000 19/03/2562 1,909,473 180 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพร นิธา กรุ๊ป
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ (1.168.2625) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ (1.168.2627) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ สาย RMC กม.2+500-กม.3+800 ฝายคลองทรายขาว โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 700,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ (1.168.2629) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ สาย RMP กม.2+300-กม.3+500 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 850,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ (1.168.2630) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ สาย LMP กม.0+000-กม.1+359 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 700,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ (1.20.2) ฝายบ้านโคกคา ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,627,000 13/03/2562 5,550,000 150 18/03/2562 บริษัท วี เอ เอส ซัพพลาย จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ โครงการปรับปรุงฝายคลองบางสร้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่ งบกลาง 2562 2561 2561 20,396,000
สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการชลประทานกระบี่ ปรับปรุงถนนเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่ งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 17,500,000

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 8 ครั้ง