ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 2562 เวลา 20:10:10]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ปรับปรุงถนนบริเวณที่ทำการโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหินโงม ตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 0.207 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 1,124,000 22/01/2562 772,153 90 07/02/2562 05/02/2562 07/05/2562 หจก.มีโนครับ
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ปรับปรุงถนนหัวงานอ่างเก็บน้ำหนองสองห้อง ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 1.280 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,994,000 17/01/2562 2,478,984 90 22/01/2562 15/01/2562 21/04/2562 บริษัท พีพีพีรีไซคลิ่ง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ถนนหัวงาน ปตร.ห้วยหลวง ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 0.545 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 3,388,000 18/01/2562 2,347,814 120 31/01/2562 28/01/2562 30/05/2562 หจก.เค.อี.ซี.(1993)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ถนนหัวงาน ปตร.ห้วยเวียงคุก ตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 0.956 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,967,000 14/01/2562 1,713,130 90 31/01/2562 28/01/2562 30/05/2562 หจก.อุดรรุ่งนิรันดร์
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ปรับปรุงถนนหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยหินสิ่ว ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 0.634 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,895,000 14/01/2562 1,715,551 90 31/01/2562 28/01/2562 30/05/2562 หจก.อุดรรุ่งนิรันดร์
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ถนนหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 0.700 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,854,000 17/01/2562 3,199,988 90 25/01/2562 22/01/2562 24/04/2562 บริษัท พีพีพีรีไซคลิ่ง จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ถนนหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยหินแก้ว ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 0.680 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,529,000 22/01/2562 1,443,826 90 07/02/2562 21/01/2562 07/05/2562 หจก.มีโนครับ
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ถนนหัวงาน ปตร.ห้วยบังพวน ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 0.538 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 2,996,000 18/01/2562 2,110,098 90 07/02/2562 04/02/2562 06/06/2562 บริษัท ไทคูนดีเวลอปเมนท์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ถนนหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยทอน (ตอนบน) ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 3.397 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 9,988,500 17/05/2562 5,999,944 180 24/05/2562 22/05/2562 19/11/2562 หจก.อุดรรุ่งนิรันดร์
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (23) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านภู่ ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 29/11/2561 17,176,565 240 05/12/2561 04/12/2561 01/08/2562 หจก.ศรีกาญจนา
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (45) แก้มลิงหนองแหวนพร้อมอาคารประกอบ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 20,000,000 11/01/2562 7,784,870 240 22/01/2562 18/01/2562 18/09/2562 หจก.108 ซีวิล
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.174.6) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 รายการ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 4,000,000 27/03/2562 2,349,827 180 26/04/2562 24/04/2562 22/10/2562 หจก.เก้าศิริการโยธา
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (4.16) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดงบัง ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 26/11/2561 11,871,381 240 28/11/2561 27/11/2561 25/07/2562 หจก.ฟอเรสท์เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินสิ่ว ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เงินกันเหลื่อมปี 2562 2560 2560 901,918
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (1.602) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน โครงการชลประทานหนองคาย เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 976,588 15/12/2560 2,339,494 180 21/04/2561 18/04/2561 18/10/2561 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (12) แก้มลิงหนองสรวงพร้อมอาคารประกอบ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 10,291,734 25/01/2561 7,787,593 240 16/02/2561 13/02/2561 13/10/2561 บริษัท จักรวาลบุรีรัมย์ จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (87) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านศาลาคำ เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 1,859,676
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (84) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพนตาล เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 1,454,654
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย (56) แก้มลิงหนองบัวพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เงินกันเหลื่อมปี 2562 2561 2561 5,536,388 25/01/2561 11,498,804 240 14/02/2561 13/02/2561 11/10/2561 บริษัท ขจรกิจแมนซีนเนอรี(2559)จำกัด
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ถนนหัวงานโครงการชลประทานหนองคาย งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 7,300,000 06/07/2561 2,496,823 90 13/07/2561 12/07/2561 10/10/2561 หจก.อุดรรุ่งนิรันดร์
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองคาย ถนนหัวงาน ปตร.วังฮู ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 0.515 กม. งบประมาณอื่น ๆ 2562 2562 2562 5,300,000 29/08/2561 1,262,758 90 01/09/2561 31/08/2561 29/11/2561 หจก.อุดรรุ่งนิรันดร์

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 12 ครั้ง