ตารางข้อมูล เพื่อการพิจารณาค่า k

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ส.ค. 2562 เวลา 07:53:55]
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
สั่งเข้าทำงาน เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ
เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ วงเงิน (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร ปรับปรุงถนนเลียบคันดิน อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 4.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,000,000 04/06/2562 5,800,000 60 28/06/2562 01/07/2562 29/08/2562 บจก.จั่วเซ้งค้าไม้
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร ปรับปรุงถนนคันคลองฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 3.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,500,000 04/06/2562 4,900,033 60 01/07/2562 28/06/2562 29/08/2562 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร ปรับปรุงถนนคันคลองฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 3.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 8,300,000 04/06/2562 4,900,018 60 28/06/2562 01/07/2562 29/08/2562 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร ปรับปรุงถนนหลังคัน อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 0.400 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,500,000 06/06/2562 905,999 30 01/07/2562 02/07/2562 02/08/2562 หจก.สุวีระพาณิชย์
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร ปรับปรุงถนนคันคลองฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 4.000 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,500,000 04/06/2562 4,450,001 60 28/06/2562 01/07/2562 29/08/2562 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร ปรับปรุงถนนหลังคัน อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 0.440 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 7,700,000 06/06/2562 1,200,000 30 28/06/2562 01/07/2562 31/07/2562 หจก.สุวีระพาณิชย์
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร ปรับปรุงถนนแนวท่อฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 4.650 กม. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 6,800,000 04/06/2562 4,530,058 60 28/06/2562 01/07/2562 29/08/2562 หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (16) ฝายห้วยขาแผ่ตอนบน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 14,400,000 23/05/2562 791,000 30 31/05/2562 30/05/2562 29/06/2562 หจก.ยิ่งใหญ่การโยษา
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (30) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านเหล่าล้อม ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 35,000,000 21/01/2562 580,800 90 22/03/2562 25/03/2562 22/06/2562 หจก.ธนัชธาพาณิชย์
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (45) ปรับปรุงคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 04/06/2562 7,365,000 120 27/06/2562 02/07/2562 30/10/2562 บจก.เอกเมืองยศ
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (46) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ 2 ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 10,000,000 10/06/2562 40,029 30 11/06/2562 11/06/2562 10/07/2562 หจก.ท่าทรายศรีเผยมุกดาหาร
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร (4.29) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพธิ์เจริญ ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 2562 2562 30,000,000 17/01/2562 388,152 60 21/01/2562 01/03/2562 29/04/2562 หจก.มิตรสัมพันธ์ริมโขง
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการชลประทานมุกดาหาร โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำห้วยบังอี่ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร งบกลาง 2562 2562 2562 31,392,900

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 3 ครั้ง